Raffinaderi og Petrokemisk Industri

Akseltætninger til raffinaderier og petrokemisk industri

Sikker og pålidelig håndtering af væsker er af største betydning for denne industri. Komplekse raffineringsteknikker giver et stort spektrum af udfordringer for den mekaniske akseltætning. Et stigende fokus på sikkerhed og miljø kræver en kontinuerlig innovativ kapacitet til udvikling.

Ved konstant at forbedre vores produkter kan vi tilbyde akseltætninger, der kan håndtere følgende:

  • Tætninger, der giver nulemissioner på anlæg med flygtige Kulbrinter
  • Vores tætninger kan klare tunge fraktioner, polymerisere væsker og brandfarlige gasser
  • Tætninger, der modstår ætsende, stærkt alkaliske, sure og slibende væsker
  • I ekstreme temperaturer (et bredt temperaturområde fra cryo til 427 C) kan vores tætninger anvendes
  • Axeltætningerne modstår høje perifere hastigheder i kombination med høje tryk og temperaturer
  • Behandle mulige driftsforstyrrelser i processen

Kontakt os, og vi vil hjælpe dig med at udvikle en passende mekanisk akseltætning til din industri!

API 682 / ISO 21049 - vores akseltætninger opfylder kravene

Vores sortiment af mekaniske akseltætninger og supportsystemer til petrokemisk industri og raffinaderier opfylder alle krav i henhold til. den nyeste udgivelse af API 682.

 

Applikation Kategori Tätningstyp
Generellt, vatten, aminer, surt vatten, kolväten ”non-flashing” Standard patron
Pusher
Metallbälg
ISC2, ISC2-682 serien
QB, QBQ
BX, BXQ
Alkaliska lösningar Metallbälg
BX, BXB
Kolväten lättflyktiga Pusher ev i kombination m Gas back-up
QBQ, QBQ LZ
GSL
Hetvatten Plan 23, matarvatten Pusher
QBU, D
Höga temperaturer kolväten non-flashing div fraktioner Metallbälg
BXHH
BXRH
Höga tryck Pusher
U-serien
Högprestandaapplikationer (kombination av höga temp., tryck, periferihastigheter) Pusher
DHTW/UHTW
Tjockoljor (Fuel oils), Råolja Pusher
Metallbälg
U-serien
BX
Trycksatta gastätningar Gastätning
GF-200