Damp turbiner

Dampturbiner bruges ofte i stedet for elmotorer og giver fordele som:

  • variabel hastighed uden komplekse systemer eller tilbehør

  • sikker backup uanset adgang til elektricitet

Flertallet af alle dampturbiner er tætnet med split kul ringe. Kulringe har ikke de rigtige egenskaber til at tætne. De kan kun begrænse udslip af damp til atmosfæren. Dette resulterer i:

  • Tab af damp
  • Mindre effekt af damp turbinen
  • Større risiko for skader at aksel og lejer

Baseret på erfaringer med Gassmurte tætninger, fremstillede vi Turbine tætningen.

GTS hedder den seneste generation af vore Turbine tætninger

Vi har i dag mange installationer i drift, hvor man har øget MTBF på dampturbiner på både Raffinaderi og Petrokemisk industri.

Produkter