Gas- og Back-up tætninger

Tørre væsketætninger er en af de mest almindelige årsager til tætningshaveri. Den mekaniske tætning kan dog være konstrueret til at fungere uden en stabil væskefilm.

Gastætningens funktion er være kontaktfri, hvor tætningens glideflader i stedet modtager en lift-off -effekt under drift, uanset hvad der sker i pumpen, om det går med eller uden et produkt.

I tilfælde, hvor der anvendes en back-up tætning udenfor, kan disse være designet til at køre tørt under normale omstændigheder og også kunne håndtere væske, hvis den indre tætning er beskadiget eller ikke fungerer af en eller anden grund.

Ved at bruge gastætninger får du nulemissioner, ingen forurening af produktet, lettere support og mindre energiforbrug.

Funktionen ved en tørløbsback-up tætning, der går bag en vædskesmurt tætning, er, at det vil tillade passage af gas fra en intern lækage til et opsamlingssted. Samt at overtage, hvis den indre tætning begynder at lække.

Således er teknikken med gaskompressortætninger også anvendelig for pumper og andet roterende udstyr. Vi har flere variationer på topografi for tætningsoverflader. APG, Wavy Face eller hydrodynamiske spor er de mest almindelige typer af pumpetætninger.

Produkter