Pac-Seal

Pac-seal

Flowserve single spring tætninger er opdelt i tre hovedgrupper; O-ring tætninger (pusher), bælg tætninger og membran / manchet tætninger. Tætningerne er designet dels til det europæiske pumpemarked (EN 12756 / DIN 24960) og også det internationale / amerikanske marked (ANSI). De tætninger, der kan leveres i en række forskellige materialekombinationer, følger den generelle standard, der gælder for denne type tætninger. Fuld udskiftelighed med andre mærker.

Tryk Upp till 40 bar
Temperatur -40 - 230°C
Hastighed 25 m/s
Størrelse 10 - 160mm

DOKUMENT