Tilbehør / Værktøj

Med industriens stigende fokus på lang levetid, øget sikkerhed og minimal vedligeholdelse, kan der være behov for ekstra udstyr og tilbehør til mekanisk akseltætning.

Cyclonseparatorer, Magnetiske separatorer og andre typer bøsninger i kombination med nødvendige støttesystemer har udelukkende til formål at fjerne partikler og andre skadelige forurenende stoffer fra køle-, tætnings- eller systemkomponenter.

Flowmåler har til opgave at sikre korrekt flow og korrekt tryk på eksternt barrierevæske for at holde tætningen ren og kold.

God kontrol med det roterende udstyrs mekaniske status er altid vigtig. Vi har derfor udviklet et brugerdefineret værktøjssæt til at måle alle kast og afvigelser.